Etiketterfotoifokusartikel
Läst 39178 ggr
DesK
2012-03-29, 12:57

Upphovsrättslagen

Upphovsrättslagen innebär att du inte får vidarepublicera andra personers framställda material (artiklar, foton, musikalster, konst, dataprogram och så vidare) utan dennes medgivande.

Länk till upphovsrättslagen på Rättsnätet (Notisum).

Länk till upphovsrättslagen hos Riksdagen, SFS 1960:729

Om upphovsrättsinnehavare har gett sitt tillstånd till publicering är det din skyldighet att ange vem som är upphovsman i den omfattning och på det sätt god sed kräver.
Det upphovsrättsliga skyddet består av två delar, dels de ekonomiska rättigheterna det vill säga att kunna sälja eller hyra ut rätten att kopiera eller tillgängliggöra verket, dels de ideella rättigheterna. De ideella rättigheterna kan inte avyttras och innehas alltid av upphovsrättsmannen eller dennes arvingar, och gör det möjligt att hävda rätten till sitt verk. Det är alltså möjligt att någon ger dig rätt att publicera material utan att betala ersättning, vilket trots detta inte påverkar dennes ideella rättighet. Det innebär till exempel att du inte får förvanska upphovsrättsinnehavarens verk, utan skall återge det i dess originalform. För att skilja på en kopia och ett nytt verk så används begreppet verkshöjd, om ett verk anses tillräckligt självständigt och originellt så anses det ha verkshöjd och således vara ett nytt verk med alla rättigheter som då tillfaller den nya upphovsmannen.
När du länkar till andra websajter innebär det inte något intrång i upphovsrätten. Men det kan vara ett problem att rikta länkarna direkt till en annan artikel, speciellt om den inte öppnas i ett eget fönster.
Så länge länkar till andra sajter öppnas i egna fönster så är allting bra, men om så inte är fallet så skulle det kunna innebära ett problem. Om artikeln öppnas i en sida hos iFokus, så kan det betyda att läsaren till exempel uppfattar det som material som iFokus publicerat samt att den mottagande sajten kan förlora annonsintäkter.
Så för att undvika en eventuell diskussion så är det lika bra (och mer användarvänligt) att ta för vana att kryssa i rutan "Öppna i eget fönster" när ni skapar en länk.

Désirée
Afghan lives matter

Inkanyezi
2012-11-07, 08:57
#1

Vi har ju ytterligare en aspekt av upphovsrätten, utöver att be om lov innan vi visar andras bilder, och det är att de flesta av oss på den här sajten själva är upphovsmän. Det har hänt mer än en gång att medlemmar här har sett sina bilder i sammanhang där de inte hör hemma, och utan att den som har lagt bilden där har bett om lov.

Hur kan man skydda sig mot olovlig användning?

I praktiken är det inte möjligt att skydda sig mot intrång i upphovsrätten när man en gång har visat sin bild på nätet. Det hänger helt och hållet på förtroende, och det finns inga medel, vare sig tekniska eller sociala, att skydda sina bilder. Den som inte förstår att man inte får ta andras bilder kommer att göra det ändå, och den som är fräck nog att ta ändå kommer att kunna göra det om bilden alls finns att se. Det enda man i det läget kan göra är att försöka lagföra den som har gjort intrånget, och det är tidsödande, kostsamt och svårt.

Att stjäla någons bild på nätet är ett lumpet brott, ett ofog som kanske skulle kunna liknas vid att ta godis ifrån små barn. Det är att stjäla från någon som inte har möjlighet att slå vakt om sin egendom, någon som inte kan försvara sig.

Barn gör ofta upphovsrättsintrång, till exempel för att lägga en bild på en häst på ett socialt nätverk där man talar om hästar, som stallet.se, eller något annat favoritdjur som man inte kan fotografera själv, eller för att man vill ha fler bilder av favoritdjuret än de man själv tar. Jag tycker inte att det är godtagbart, och jag tycker att man ska säga till när man ser intrång. Man kan också säga till den som äger sajten, om man vill att bilden ska tas bort därifrån.

Värre är när vuxna människor tar våra bilder, och i synnerhet när de använder dem i verksamheter där de ska tjäna pengar på dem, utan att vare sig be om lov eller på något sätt ge fotografen del i inkomsterna som deras publikation avses dra in. Då tycker jag att man absolut ska kräva någon slags ursäkt, eventuellt ersättning i pengar och/eller att bilden tas bort från sidan där de har lagt den. Och om kraven tillbakavisas är nästa steg att dra det till domstol.

Och om du ska dra ett upphovsrättsbrott till domstol är det viktigt att du har dokumenterat intrånget, till exempel genom att spara webbsidan, vilket man gör via webbläsarens Arkiv-meny, och att du ser till att du har vittne på att bilden fanns på den sidan, ett vittne som inte är närstående, alltså helst inte mamma, pappa eller syskon, utan en utomstående vuxen person som kan intyga att bilden är din, och att den fanns på den angivna webbsidan.

Så det första du ska göra när du ser en av dina bilder olovligt använd och du vill kunna påtala det, är att spara ner den webbsida där bilden visas. Så skaffar du ett vittne till att bilden finns på den webbsidan, och sedan kan du endera direkt fakturera den som äger webbsidan eller ta kontakt med någon som kan hjälpa dig med lagfrågorna och kommunikationen kring dem. Men det är inte gratis att anlita ombud, så det kan vara bättre att sköta det själv.

Och är det barn som har gjort intrånget bör du ta hänsyn till det och gå varligare fram än när det är ett företag som styrs av vuxna som borde veta bättre.

Jalking
2012-11-07, 10:36
#2

Ett tips är att skriva något om fotorättighetter på hemsidan där man lägger ut sina foton. Jag är lite generösare än lagen och har lagt följande på min sida Min Loggbok:

Ni får gärna använda de relativt lågupplösta fotografierna i Loggboksdelarna på privata hemsidor, olika sjöfartsforum mm, men jag vill att ni anger "Foto: erik jalking".
För annan användning, kontakta mig med e-mail. Då kan ni också få tillgång till högupplösta foton.

Att detta kan innebära en vild spridning av mina foton är jag medveten om, men detta är som sagt lågupplösta foton som inte duger i serösare sammanhang. Det kanske tvärt om kan ses som en slags marknadsföring. Att någon kontaktar mig för att få tillgång till högupplöst foto för tryck. Det har faktiskt hänt att jag har få se egna foton i tryck på det viset.

Åt andra hållet är jag nog kanske lite i lagens utkant. Jag är faktiskt lite osäker vad lagen säger om "eget bruk". Jag norpar ibland ett snyggt foto på nätet för att använda som wallpaper, men det lämnar aldrig min dator. Jag lägger inte ut såna foton på nätet eller på annat sätt sprider dem vidare.

Vad man sen sprider på Facebook vet man ju inte riktigt. Jag lägger inte själv ut "hittade" foton, men delar andras bilder som redan ligger på Facebook gärna vidare om det är något kul. Om det var upphovsrättsägaren som själv lade ut bilden från början är ju omöjligt att kolla.

Inkanyezi
2012-11-07, 13:31
#3

För den som vill dela sina verk med andra under rimliga villkor och kanske ändå behålla rätten att själv sälja verk med andra rättigheter, finns flera alternativa licenser att välja på hos Creative Commons. Beroende på i hur hög grad man vill dela, och hur mycket man begär av andra användare, kan man välja en sådan licens och låta den följa bilderna. Jag har gjort det i flera fall, och de olika typerna av licens kan alla ha fördelar både för den som skapar ett upphovsrättsligt skyddat verk, och den som vill använda det i andra hand. Man kan därigenom vara mera generös än att strikt bara hålla sig till upphovsrättslagen, och det finns ändå utrymme för att inom upphovsrättslagen påtala missbruk av licensierade verk.

Om man publicerar bilder på en egen webbsida är det vettigt att foga en licens vid varje bild, och att tydligt ange villkoren för bilder som inte är ens egna. Licensvillkor enligt Creative Commons kan anges via deras symboler och en länk till Creative Commons.

Det är ytterligt olämpligt att ange en generell text om upphovsrätt på sin webbsida, så som många gör med "Alla bilder och all text", om det är möjligt att sidan skulle kunna innehålla material som inte är ens eget. Om sidan till exempel tar emot kommentarer, så tillhör upphovsrätten till kommentarerna dem som har skrivit dem. En tydlig märkning invid varje bild, helst också inlagd i bildfilens Exif, där också upphovsmannens namn anges, är bättre än att bara hävda att allt material omfattas av upphovsrätt, vilket inte är mer upplysande än att skriva att "lagen gäller".

Om din kamera ger dig möjlighet att föra in fotografens namn och copyright, kan det vara en väg att tala om vilka villkor som gäller för dina bilder och också ge den som hittar en bild möjlighet att få tag på dig för att betala bilden för att få använda den.

[PeterWem]
2012-11-08, 04:00
#4

"När du länkar till andra websajter innebär det inte något intrång i upphovsrätten. Men det kan vara ett problem att rikta länkarna direkt till en annan artikel, speciellt om den inte öppnas i ett eget fönster."

Problem kan föreligga:

http://techrisk.se/?p=2247

Inkanyezi
2012-11-19, 13:11
#5

Jag puffar tråden lite med en detalj ur upphovsrättslagen:

Skydd för elektronisk information om rättighetsförvaltning

52 g § Det är förbjudet att utan samtycke från upphovsmannen eller dennes rättsinnehavare

1. avlägsna eller ändra elektronisk information om rättighetsförvaltning som avser ett upphovsrättsligt skyddat verk,
2. förfoga över ett upphovsrättsligt skyddat verk eller ett exemplar av verket som ändrats i strid med 1 genom att sprida det, importera det i spridningssyfte eller överföra det till allmänheten.

Första stycket gäller endast om den åtgärd som vidtas orsakar, möjliggör, underlättar eller döljer ett intrång i en rättighet som skyddas enligt denna lag. Lag (2005:359).**
**

Det här betyder att det är viktigt att spara med Exif intakt när man redigerar andras bilder, som till exempel i en tråd där redigering uppmuntras, och att det också är viktigt att man aldrig tar bort sådan information om rättighetsförvaltning som kan finnas i bildfiler som tillhör andra.

Paragrafen innebär också att man inte heller får befatta sig med material där någon annan har tagit bort eller ändrat data om rättighetsförvaltning, så om man känner till att ett verk har sådan information och man hittar det utan informationen eller med avvikande information, och man har orsak att anta att informationen har tagits bort eller ändrats av obehörig, får man inte använda kopian som saknar informationen.

Och i slutänden talar detta för att man bör lägga in information om hur rättigheterna till bilden ser ut, så att det från början finns en notering om hur den får användas och till vem man ska vända sig för att få en licens att använda den.

Två EXIF-fält som många systemkameror har och som går att skriva i är Artist och Copyright. Om man skriver in sitt namn i fältet Artist tillsammans med e-postadress, och årtalet och namn (och eventuell CC-licens) i fältet Copyright, så finns uppgifterna som behövs för att seriösa bildköpare ska kunna ta kontakt. Och om man upptäcker sin bild på nätet utan uppgifterna, så är det tydligt att ett upphovsrättsbrott har begåtts, och det är lättare att påtala det och föra sin talan i domstol. Det finns också andra fält man kan använda om man har ett program för EXIF-redigering.

[Borttaget]
[Borttaget] 
2012-11-19, 17:55
#6

Inlägget är borttaget

[Borttaget]
[Borttaget] 
2012-11-19, 18:44
#7

Inlägget är borttaget

DesK
2016-12-13, 14:31
#8

Puttar upp denna, eftersom det är många som tror att det är okej att "låna" bilder på nätet.

Désirée
Afghan lives matter

[Jarl]
2017-10-28, 00:55
#9

Här ni råkat ut för det?  Jag vet inte om jag vågar lägga ut bilder på nätet😡

Upp till toppen