2019-10-06 12:02 #0 av: Konjak

Det finns idag många program på marknaden för att katalogisera och retuchera bilder. Inte bara Adobes "Photoshop och Lightroom" som i dagsläget inte är direkt billigt att "hyra". Visserligen föredrar jag dem men komplimerar med Cature One (för tethering och katalog) och Alienskins det nya  Exposure Software X5. Andra bra program är Darktable, Luminar, On1 photo raw och Affinity photo.

För min egen del föredrar jag program där jag kan arbeta med olika lager utan att vara destruktiv gentemot rawfiler.