2018-03-06 09:35 #0 av: DesK

Eftersom jag väldigt ofta stöter på folk som har "lånat" bilder på google, vill jag göra alla här uppmärksamma på att google INTE är någon gratis bildbank. Att låna en bild, betyder att man först har frågat upphovsmannen om man får låna bilden ifråga, annars är det stöld. Läs gärna lagen om upphovsrätt! 

https://foto.ifokus.se/articles/4f74402f88f472084c002f0f-upphovsrattslagen?discussions-1