Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

Flygfoto - Ej kritik Flygfoto - Ej kritik Flygfoto - Ej kritik Allmän diskussion kring fotografering A-B-C, alla misslyckade bilder Adobe Photoshop/Lightroom/Elements Bildanalys Bildhantering Om sajten Foto iFokus, kritik & förslag Foto iFokus fototävlingar & fotolekar Fotografera Art & abstract, fyrverkerier Ej kritik Fotografera arkitektur och gatufoto. Ej kritik Fotografera fordon och sport. Ej kritik Fotografera landskap & natur. Ej kritik Flygfoto - Ej kritik Fotografera makro & stillbilder - Ej kritik Fotografera mat - Ej kritik Fotografera människor. Ej kritik Fotografera vilda djur & husdjur. Ej kritik Kameror, objektiv och annan utrustning Kritik - Hård Kritik - Medel Kritik - Nybörjare Kurser & Utbildningar - Bildtema & Fototeknik Läsvärt Mjukvara Mobiltelefoner - fotorelaterat OT - Off Topic Okategoriserade bilder Ej kritik Pinhole- och Toycamera Redigera mina bilder Säljes, köpes eller bytes Webbplatser Övrigt
Allmän diskussion kring fotografering

Vad får jag fota och sedan sälja

2015-08-26 22:46 #0 av: Anngerd

Hej!
Jag tänker börja sälja mina foton till en bildbyrå men vad får jagfota och sälja? Jag vet att jag måste fråga personer som jag fotar om de godkänner att jag fotar dem. Jag vet också att jag inte får klampa in på privar mark och fota. Men övrigt, någon som vet?

Anmäl
2015-08-26 22:56 #1 av: Inkanyezi

Nej, inte måste du fråga personer som du tar bilder av om du får göra det, även om det i många fall hör till god ton. Du får fotografera vem som helst, och du får också sälja bilder, men bildbyråer brukar inte ta emot bilder på igenkännbara personer om man inte har ett avtal som kallas model release. Det beror på att igenkännbara personer måste lämna sitt tillstånd för att bilder ska få användas i reklam. I alla andra sammanhang får man visa bilder på vem som helst, så länge det inte är kränkande.

Så det är bildbyråns regler som gäller, det har ingenting med lagen att göra. Och visst får man klampa in på privat mark, men däremot inte på tomt eller in i bostad utan att vara inbjuden.

Det handlar hur som helst om vilka villkor bildbyrån har. Det kan finnas någon som också godtar bilder som inte kan användas i reklam, och jag tycker själv inte att man någonsin ska göra en ovillkorlig model release. Det är inte fotografen som är ansvarig för att ha tillstånd, utan det är den som använder en bild i reklam som ska ha tillstånd från avbildade personer. Min uppfattning är att det tillståndet ska den som gör reklam själv skaffa sig, inte begära av fotografen att den ska finnas annat än när man fotograferar på uppdrag.

Så kolla med bildbyrån. Det finns egentligen inte några tydliga gränser för vilka bilder du ska få sälja, utöver sådana bilder man inte får hantera alls, och det gäller väl egentligen bara barnpornografi.

Anmäl
2015-08-26 23:20 #2 av: [HelwardMann]

Som #1 säger, du behöver inte be om lov för att fotografera människor. Grundregeln är att om du befinner dig på allmän plats, får du fotografera allt du har inom synhåll, även om du till exempel behöver klättra upp på en stege för att se det. Det viktiga är alltså var du befinner dig, inte var motivet befinner sig. Det viktigaste undantaget är skyddsobjekt, till exempel militära anläggningar. Dem får man inte fotografera utan uttryckligt tillstånd.

En bild på en igenkännbar människa klassas dock, enligt personuppgiftslagen, som en personuppgift, och såna får inte publiceras utan tillstånd från den som uppgiften rör.

Anmäl
2015-08-27 09:19 #3 av: hydman

Vid sidan av människor så kräver vissa byråer, ofta utländska, att Du har en property release för vissa byggnader/varumärken/etc.

Dessutom är vissa byråer extremt känsliga med modellreleaser. Det handlar inte om att personen ska vara igenkänningsbar. Fyra händer kan innebära 2 (eller 4) releaser. Gentemot byrån är det Du som ansvar för releasen om Du angett att sådan finns. 

Kort sammanfattat så minskar Dina möjligheter till försäljning utan release. Ska Du börja och bygga ett flöde hos någon byrå så tycker jag det är självklarhet att ha releaser där det kan behövas. Bara att integrera detta i sitt arbetsflöde och för varje enskild fotografering. 

Anmäl
2015-08-27 10:50 #4 av: [HelwardMann]

#3 Jag är ju "bara" hobbyfotograf, och har aldrig sålt något via bildbyrå. Det jag sålt har jag alltid sålt direkt till slutanvändare, och det har rört sig om bilder som inte kräver någon release från någon annan än mig. Kort sagt, du har förmodligen rätt i allt du säger. Jag pekade bara på vad man får och inte får göra enligt lag.

Lite tillägg. Personuppgiftslagen definierar inte exakt vad som ska klassas som igenkännbart, så en hand kan mycket väl falla in där, om man till exempel har något födelsemärke eller någon skada som syns tydligt.

Vad gäller property release, så undrar jag hur man får en sån, om man har fotat exempelvis en byggnad. I sverige får man utan särskilt tillstånd avbilda fasta installationer på allmän plats, även för kommersiell användning.

Inomhus, till exempel varuhus eller museer, klassas inte som allmän plats, och där kan fotoförbud råda, och man kan behöva en release för installationer på såna ställen. Fotoförbud gäller först när det har meddelats, det vill säga har man tagit bilder innan någon talar om att man inte får, kan ingen göra något åt de bilderna. Ska man dra det till sin spets, gäller det även i någons privata hem. Även om du får ett generellt fototillstånd (eller om du hinner ta bilder innan någon berättar att du inte får), kan du behöva en release för att få använda bilderna kommersiellt.

Anmäl
2015-08-27 12:45 #5 av: Inkanyezi

Det blev lite rörigt, men Personuppgiftslagen inskränker inte på något sätt din rätt att ta bilder av folk eller att sälja dem. Femte paragrafen innehåller begränsningar där lagen inte gäller.

 • PUL 5 §:

  Behandling av personuppgifter som omfattas av lagen

  5 § Denna lag gäller för sådan behandling av personuppgifter
  som helt eller delvis är automatiserad.

  Lagen gäller även för annan behandling av personuppgifter, om
  uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad
  samling av personuppgifter som är tillgängliga för sökning
  eller sammanställning enligt särskilda kriterier.

  Undantag för behandling av personuppgifter i ostrukturerat
  material
  5 a §
  Bestämmelserna i 9, 10, 13-19, 21-26, 28, 33, 34 och 42 §§ behöver inte tillämpas på behandling av personuppgifter
  som inte ingår i eller är avsedda att ingå i en samling av
  personuppgifter som har strukturerats för att påtagligt
  underlätta sökning efter eller sammanställning av
  personuppgifter.

Bara när någon behandlar personuppgifterna strukturerat på ett sätt där de avses vara tillgängliga för sökning eller sammanställning är det föremål för lagen, och det kan visserligen gälla den som gör en större bildsamling, men inte dig som fotograf.

Vad sedan bildbyråer vill ha är en helt annan sak. Som fotograf bryter du inte mot någon lag genom att ta bilder av folk eller sälja. Inte heller har det någon betydelse om du postar på nätet, så länge materialet inte är strukturerat för att vara sökbart.

Däremot bör den som fotograferar sport, tävlingar, utställningar och liknande, som hästtävlingar eller hundutställningar, beakta Personuppgiftslagen om bilder läggs upp strukturerat och sökbart.

Anmäl
2015-08-27 13:05 #6 av: [HelwardMann]

#5 PUL har ändrats ett antal gånger sedan den först infördes. Jag har nog inte riktigt följt med, och i tidigare lydelser var den avsevärt mer inskränkande. I stand corrected.

Anmäl
2015-08-27 14:14 #7 av: hydman

#4

Jag tror Du pratar om helt olika saker. En release behöver Du inte för att fotografera. Om Du vill fotografera där det är fotoförbud är det inte en release du behöver. Du behöver ett tillstånd/ackreditering från den som äger/bestämmer över platsen. Du får trots allt fotografera på nästan alla ställen, med ganska få undantag. 

Så själva fotograferandet är sällan problemet. 

Men bara för att Du får fotografera så är det inte säkert att man får använda bilderna som man vill. Det är här releasen kommer in. Den som är avbildad, antingen helt eller delvis, ska lämna sitt medgivande till att bilden används i något (vilket kan specificeras) sammanhang. Det är här releasen kommer in. Den är i första hand till för att reglera användningen av bilden, inte fotograferingen. 

När det gäller property release, vilket somliga efterfrågar, så har inte denna något med den svenska lagen att göra. Det är ett sätt för bildbyrån att ta höjd/säkerställa att framtida problem uteblir. I deras avtal är det alltså Du som fotograf som ansvarar för denna bit - OM Du angett att release finns. Stämmer inte detta är det Du som sitter i sjön. En release för byggnaden får Du i regel från ägaren eller den som tar till vara dennes intressen. 

Vilka krav som ställs varierar från byrå till byrå. Alamy har en bra hemsida och en utmärkt blog där man löpande återger info om detta. 

Anmäl
2015-08-27 14:32 #8 av: [HelwardMann]

#7 Även om du får ett generellt fototillstånd (eller om du hinner ta bilder innan någon berättar att du inte får), kan du behöva en release för att få använda bilderna kommersiellt.

Första meningen i samma stycke kan möjligen tolkas som att jag säger att man kan behöva en release redan för att fotografera. Det var inte så jag menade. För att förtydliga

Inomhus, till exempel varuhus eller museer, klassas inte som allmän plats, och fotoförbud kan råda. Fasta installationer på dessa ställen omfattas inte heller av det som fritt får avbildas, och därför kan du behöva en release för att få använda sådana bilder kommersiellt.

Hoppas det blev tydligare så.

Och frågan kvarstår. Hur får man en property release på till exempel en byggnad. Jag betvivlar att någon som äger en byggnad skulle göra sig besväret att utfärda en release på något som ändå enligt lag får användas. Jag vet vad en property release innebär. Frågan är bara hur jag får någon att utfärda en. Att ge mig tillstånd att göra något som jag redan har laglig rätt till.

Anmäl
2015-08-27 15:28 #9 av: hydman

#8

Du har svaret i #7. Och nja, jag är inte hundra på att t.ex. Apple blir överförtjusta av att deras varumärke användas i ett annat, helt kommersiellt, sammanhang. 

Anmäl
2015-08-27 16:38 #10 av: [HelwardMann]

#9 Nej, svaret finns inte i #7. Jag formulerar om en gång till, sen ger jag upp.

Hur övertalar jag någon att utfärda ett tillstånd att göra något som enligt lag redan är tillåtet? Hur övertalar jag en fastighetsägare att göra sig besväret att ge mig tillstånd att använda en bild av hans fastighet, när det ändå är tillåtet enligt enligt lag? Det känns lite som att söka tillstånd att gå på ett övergångsställe eller cykla på en cykelbana.

Varumärken har jag inte alls berört här. Och jag har inte heller funderat över det. Med fasta installationer på allmän plats, syftar jag på till exempel byggnader eller permanent uppställda konstverk, såsom statyer eller skulpturer. Vad som händer om en byggnad hyser en Apple-butik, och butikens logga syns på en bild, har jag ingen aning om hur det fungerar.

Anmäl
2015-08-29 09:29 #11 av: hydman

#10

Som med allt annat, Du frågar den som har rättigheterna. Hur Du ska övertala denne får nog bli upp till Dig. Läs gärna hela strängen en gång till. Jag, eller någon annan, har inte sagt att Du inte får fotografera en byggnad. Däremot, om bilderna ska användas på ett visst sätt så är situationen annorlunda. 

Detta har inget med lagar och regler att göra. Avser Du att sälja bilder via bildbyråer så finns det, som jag skriver ovan, de som ställer dessa krav. Man får anta att dessa krav har kommit till på goda grunder och inte för att man vill skapa metadiskussioner på svenska internetforum. Om man inte gillar detta så är det enkelt: lägg inte upp bilderna på dessa byråer. 

Nej, det är nog helt korrekt att Du inte har berört varumärken. Däremot har jag gjort det tidigt i diskussionen. Anledningen är enkel; dessa kan också falla inom ramen för en property release. 

Så slutsatsen får bli: om man inte förstår de krav som vissa byråer ställer, och/eller inte kan ställa upp på desamma, gör man bäst att hålla sig därifrån. Det är ett fritt val. 

Anmäl
2015-08-29 11:48 #12 av: [HelwardMann]

#11 Och jag har inte heller sagt att jag, eller någon annan, inte får fotografera på allmän plats. Det jag har sagt är att inomhus, till exempel varuhus och muséer, kan råda fotoförbud (det är inte en allmän plats, utan en offentlig lokal, och det finns en skillnad där), och att även om man får tillstånd att fotografera kan man behöva en release om man vill använda bilderna kommersiellt. Jag har även medgett att jag formulerade detta lite otydligt, och försökt förtydliga.

Problemet här, är att du berättar saker som jag redan vet, men du undviker det jag faktiskt frågar om. Om du inte vet svaret, så är det ok att säga det. Om du verkligen inte förstår vad det är jag frågar om, så kan jag inte göra mer för att du ska förstå; om jag försökte formulera frågan mer utförligt nu, skulle den istället  bli mer otydlig, på grund av att formuleringen skulle bli för omfattande.

Anmäl
2015-08-29 11:56 #13 av: hydman

#12

Men sluta trolla nu. 

Svaret finns i två inlägg ovan: Fråga den som innehar rättigheterna till det som återfinns på bilderna som Du vill licensiera (om det faller under release-kravet). Tydligare än så är det svårt att få det. Därmed inte sagt att alla har förmåga att förstå. 

Nu är det skrivet vid tre tillfällen. Därutöver finner Du mer information på de hemsidor som jag hänvisat till. Även detta finns beskrivet ovan. 

Anmäl
2015-08-29 12:08 #14 av: Inkanyezi

Det har blivit mycket tugg om "release" här i tråden, och det har kanske något lite med TS fråga att göra, även om det inte direkt formulerades där.

Release är alltså en utländsk term, och det säger kanske tillräckligt mycket om vad det har för pejl på svenska förhållanden. Man behöver alltså inte någon form av "release" för någonting alls för att sälja bilder. Inte för personer, inte för byggnader. inte för varumärken, och inte heller för konstverk som är varaktigt uppställda på, eller synliga från, allmän plats.

Ingen "release" alls behövs alltså för att få sälja bilder, inte överhuvudtaget. Däremot kan en bildbyrå ha anspråk på vad de är villiga att ta emot och marknadsföra, men det är en helt annan sak. Det handlar om helt självsvåldiga regler som bildbyrån sätter, och de får alldeles självklart ha vilka regler de vill för vad de tar emot.

Därmet har TS fått svar på frågorna som ställdes. Eventuella villkor för bilder som ska säljas via bildbyrån sätts alltså av bildbyrån, och alla frågor om vilka bilder som kan godtas för marknadsföring får sina svar där.

Anmäl
2015-08-29 12:08 #15 av: [HelwardMann]

#13 Och det är ett mycket bra svar. På frågan vart jag vänder mig för att efterfråga en property release. Det är dock inte den frågan jag har försökt få besvarad.

Anmäl
2015-08-30 09:39 #16 av: hydman

#14

Ganska exakt så som det är beskrivet i tex. #3, #7 & #11. 

Och eftersom frågeställningen från TS handlade om att sälja bilder via bildbyråer så kan ju detta faktum ha bäring på såväl frågeställningen som om man verkligen får några bilder sålda. Att det eventuellt inte skulle behövas för att sälja bilder på annat sätt får väl antas inte ha med TS ursprungliga frågeställning, att sälja bilder via bildbyråer, att göra. 

Det som vi inte har berört, vilket vi också borde, är att olika bildbyråer ställer olika krav. Allt ifrån bildens storlek, till dess - ska vi säga - tekniska höjd etc. Även här är kraven olika från byrå till byrå. De flesta, i alla fall de som håller viss kvalitet, har en antagningsprocess för att ansluta sig. Därefter, och om Du blir godkänd, finns det de som granskar alla uppladdade bilder innan de blir tillgängliga för taggning (där somliga byråer ställer specifika krav på standard etc) och övrig managering. Har Du en 'historia' med få problem går denna process snabbare relativt om Du ofta har 'problem' med Dina bilder. Sedan finns det som inte granskar överhuvudtaget. Denna kategori av byråer får antas vara av en något lägre kvalitet. 

I övrigt är det inte svårt att konstatera att alla frågeställningar har besvarats. Om alla förstått är inte lika klart :-)

Anmäl
2015-08-30 09:45 #17 av: hydman

#2 

Skyddsobjekt omfattas inte av ett generellt fotoförbud. Det generella förbudet handlar om tillträde till/invid objektet. Fotoförbud och förbud att avbilda är ett tillägg. Det finns således skyddsobjekt utan fotoförbud. Dessutom är inte alla skyddsobjekt militära anläggningar. 

Anmäl
2015-09-11 10:48 #18 av: Kameratrollet

Har man avsikt att publicera bilderna i tryckt media får man även fotografera skyddsobjekt med avbildningsförbud, läs mer här om fotografens lagtexter.

Anmäl
2015-09-11 11:15 #19 av: Inkanyezi

Det är rätt intressant att avbildningsförbudet för skyddsobjekt egentligen är tandlöst, även om det faktiskt hindrar alla oss som inte arbetar för dagspress att ta bilder.

När Google och andra på Internet började publicera satellitbilder försvann egentligen incitamenten mot förbud av avbildning och mätning, eftersom alla har tillgång till ganska detaljerad information, såväl med bild som mått och exakta koordinater på alla militära anläggningar i hela världen.

Om du gör ett webbsök på exempelvis försvarets högkvarter, som är ett skyddsobjekt med förbud mot avbildning och uppmätning, kommer en av de första träffarna att visa en kartbild. Om man då öppnar kartan, kan man välja satellitbild, och från den kan man göra relevanta mätningar av hela objektet.
https://www.google.se/maps/search/f%C3%B6rsvarets+h%C3%B6gkvarter/@59.3463717,18.089836,538m/data=!3m1!1e3

Det är visserligen förbjudet, men det är fritt spritt i hela världen via Google Maps, och detsamma gäller de flesta militära anläggningar som finns i hela världen. Därmed inte sagt att vi borde gå ut och fotografera dem, men att jaga fotografer som kanske är mer intresserade av blommorna invid stängslet är rent kontraproduktivt, så länge man inte kan hindra att betydligt mer avslöjande bilder sprids till dem man kanske ville hindra att informationen når.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.