Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

Flygfoto - Ej kritik Flygfoto - Ej kritik Flygfoto - Ej kritik Allmän diskussion kring fotografering A-B-C, alla misslyckade bilder Adobe Photoshop/Lightroom/Elements Bildanalys Bildhantering Om sajten Foto iFokus, kritik & förslag Foto iFokus fototävlingar & fotolekar Fotografera Art & abstract, fyrverkerier Ej kritik Fotografera arkitektur och gatufoto. Ej kritik Fotografera fordon och sport. Ej kritik Fotografera landskap & natur. Ej kritik Flygfoto - Ej kritik Fotografera makro & stillbilder - Ej kritik Fotografera mat - Ej kritik Fotografera människor. Ej kritik Fotografera vilda djur & husdjur. Ej kritik Kameror, objektiv och annan utrustning Kritik - Hård Kritik - Medel Kritik - Nybörjare Kurser & Utbildningar - Bildtema & Fototeknik Läsvärt Mjukvara Mobiltelefoner - fotorelaterat OT - Off Topic Okategoriserade bilder Ej kritik Pinhole- och Toycamera Redigera mina bilder Säljes, köpes eller bytes Webbplatser Övrigt
Allmän diskussion kring fotografering

Får man fotografera hur som helst?

2013-09-16 10:16 #0 av: imsuchadiva

Jag undrar om de finns några regler för hur man får fotta och publicera bilder?
Tx om man är på en tävling, får jag fotta vem jag vill och lägga upp personen på tx min hemsida/blogg?

Anmäl
2013-09-16 10:18 #1 av: Mantissa

Vill också veta! Eller om det är ok att stanna o fota djur i någons hage till exempel

Anmäl
2013-09-16 10:27 #2 av: Inkanyezi

Jo, så länge man rör sig inom den allmänna sfären och inte inkräktar på någons privata område får man fotografera hur man vill.

Begränsningarna som finns gäller rätten att publicera bilder på vissa sätt. Man måste ha tillstånd av personer som går att känna igen, om man ska använda bilden i reklam. Däremot kan man i andra sammanhang visa bilder utan att be om lov.

Förbudet mot kränkande fotografering gäller fotografering på platser där folk förväntar sig att deras privatliv respekteras. Du får alltså inte utan tillstånd fotografera någon som sitter på toaletten, ligger och sover i sitt hem eller liknande. Däremot ute på stan kan man utan hinder fotografera vem som helst - och visa bilden på sin blogg eller annan plats på nätet, men den får inte användas i reklam utan tillstånd av den avbildade.

Djur får man fotografera och publicera precis hur som helst.

En inskränkning i rätten att fotografera gäller skyddsobjekt med fotoförbud. Det är i så fall alltid anslaget tydligt på objektet att det är förbjudet att fotografera. Det gäller främst anläggningar av betydelse för totalförsvaret, som flygfält, kraftverk, ställverk, militära anläggningar och en del andra objekt som Länsstyrelsen har utfärdat förbud att fotografera.

På platser som inte är allmänna, och dit räknas till exempel butiker, kan ägaren bestämma att man inte får fotografera. Det finns inget straff om man bryter mot ett sådant förbud, men man kan bli avvisad från platsen. Bilderna får man behålla, och som vanligt får man använda dem, publicera på nätet enligt de vanliga reglerna. Samma kan gälla på en tävling om arrangören har bestämt att det är fotoförbud. Då kan man bli avvisad om man bryter mot förbudet, ingenting mer.

Anmäl
2013-09-16 11:23 #3 av: imsuchadiva

Så med andra ord för du lägga upp bilder på vem du vill på internet? Då länge man inte tx sover eller om det är reklam.

Anmäl
2013-09-16 11:28 #4 av: Bagtjesen

Ett jättebra svar #2 av Inkanyezi, skönt att det är någon som inte glömmer skyddsobjekt som försvarsanläggningar, vilket man ofta annars glömmer när man pratar om rättigheter kontra skyldigher/förbud.

Vad man skall tänka på är att detta gäller Sverige - i andra länder finns andra regler - i en diskussion runt världen på ett annat forum framgick det att man t ex behövde tillstånd i en del länder av den lokala församlingen/katolska prästen för att få lov att fotografera en kyrka!

Det hela är lite som den svenska Allemansrätten. Den är unik för Sverige, men redan i vårt grannland Norge får man inte plocka bär på annans marker!

Vill man fotografera mycket på semester bör man nog kolla reglerna i det land man åker till - inte ens inom EU är det samma regler i alla länder för fotografering och andra saker som berör ägande och privatliv!

Bägtjesen

Anmäl
2013-09-16 12:00 #5 av: Inkanyezi

#3

Man brukar väl i största allmähet skilja lite på vad lagen tillåter och vad som är lämpligt eller god etikett. Att man får lägga upp bilder på folk betyder inte att det alltid är god smak att göra det.

Och att publicera bilder kan ibland beröra andra lagrum än rätten till bilden och rätten att publicera. Det finns för reklam en lag om namn och bild i reklam, men också en publicering som inte är reklam kan beröras av personuppgiftslagen.

Man bör undvika att publicera uppgifter som kan vara olämpliga att sprida. Det kan röra bostadsort för en person med skyddad identitet, eller bostaden som tillhör en "kändis", som troligen vill vara i fred hemomkring. Det är skälet till att tidningar brukar sudda över bilnummer i många fall. Publicering av sådant bryter sällan mot någon lag men kan i enstaka fall göra det.

Bilder från en tävling kan du i alla fall utan problem lägga upp på din hemsida eller blogg.

Anmäl
2013-09-16 12:03 #6 av: imsuchadiva

#5 tack för dina svar.
Nu undrade jag mest vad lagen säger.
Tycker det är sjukt att man får lägga upp bilder "hur som helst".

Anmäl
2013-09-16 12:21 #7 av: Inkanyezi

Vad som gäller fotografi framgår i stor utsträckning av upphovsrättslagen, som det finns en artikel om på forumet.

Det har också kommit till en ny lag, mot kränkande fotografering, Brottsbalken (1962:700) 4 kap. 6 a §. Det som där kan leda till oklarheter är "i hemlighet", vilket kan tolkas som att det är tillåtet om man gör det helt öppet, men det bör tolkas som att den fotograferade är införstådd med avbildningen och har godkänt den för att det ska vara tillåtet.

  • BrB (1962:700) 4 kap 6 a § Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.

    Till ansvar ska det inte dömas om gärningen med hänsyn till syftet och övriga omständigheter är försvarlig.

    Första stycket gäller inte den som med tekniskt hjälpmedel tar upp bild av någon som ett led i en myndighets verksamhet. Lag (2013:366).


Anmäl
2013-09-16 12:33 #8 av: JazzBass

#6 - Det skulle vara väldigt svårt att fotografera och publicera bilder överhuvudtaget om reglerna skulle se annorlunda ut. Reglerna är nu en bra kompromiss mellan yttrandefrihet/konstnärlig frihet och personlig integritet, anser jag. Hur många tar egentligen skada av att råka hamna på nåns bild, även om den publiceras, om bilden är lagenligt tagen och inte innehåller nånting som kan tolkas som kränkande?

Jag tror att många bara är obekväma med att komma med på bild. Det kan man jobba på. Trots lagens tillåtande anda får man förstås fortsättningsvis neka till att bli fotograferad, och många fotografer lyder då även fast de inte egentligen behöver. Och om inte det hjälper så kan man alltid hålla upp handen framför ögonen och på det viset visa att man inte vill bli fotad. Då blir inte bilderna speciellt lyckade. Lipar

Medarbetare på foto, sång och matlust iFokus

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.