Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

Flygfoto - Ej kritik Flygfoto - Ej kritik Flygfoto - Ej kritik Allmän diskussion kring fotografering A-B-C, alla misslyckade bilder Adobe Photoshop/Lightroom/Elements Bildanalys Bildhantering Om sajten Foto iFokus, kritik & förslag Foto iFokus fototävlingar & fotolekar Fotografera Art & abstract, fyrverkerier Ej kritik Fotografera arkitektur och gatufoto. Ej kritik Fotografera fordon och sport. Ej kritik Fotografera landskap & natur. Ej kritik Flygfoto - Ej kritik Fotografera makro & stillbilder - Ej kritik Fotografera mat - Ej kritik Fotografera människor. Ej kritik Fotografera vilda djur & husdjur. Ej kritik Kameror, objektiv och annan utrustning Kritik - Hård Kritik - Medel Kritik - Nybörjare Kurser & Utbildningar - Bildtema & Fototeknik Läsvärt Mjukvara Mobiltelefoner - fotorelaterat OT - Off Topic Okategoriserade bilder Ej kritik Pinhole- och Toycamera Redigera mina bilder Säljes, köpes eller bytes Webbplatser Övrigt
Fototeknik

Fotografera med systemkamera, Exponering

2006-08-25 21:49 #0 av: Arleklint

Att exponera en bild korrekt, innebär att se till att rätt mängd ljus når filmen eller sensorn. Janne Arleklint på FotoiFokus reder ut begreppen om bländare, slutartid och ISO-tal. Läs vidare i artikeln om grunderna i att ta en rätt exponerad bild.

I fortsättningen kommer jag bara att tala om sensorn, även om samma sak, i de allra flesta fall, gäller även för film.

Om för lite ljus når sensorn kommer bilden att bli för mörk och sägs då vara underexponerad. Om alltför mycket ljus når sensorn kommer bilden, eller delar i bilden att bli för ljusa. Bilden sägs då vara överexponerad.

ISO

Sensorn kan göras olika känslig för ljus genom att ändra kamerans ISO-inställning. Ju högre ISO-tal du väljer, desto känsligare blir sensorn för ljus. Det innebär att en kamera inställd på ISO 400 behöver mindre ljus för att en bild skall bli rätt exponerad än en kamera inställd på ISO 100. Kameran inställd på ISO 400 behöver 4 gånger mindre ljus.

Att exponera bilden kan vi nu jämföra med att tappa upp vatten i en hink. Storleken på hinken motsvarar inställt ISO-tal. Ett högt ISO-tal motsvarar en liten hink, medans ett mindre ISO-tal motsvarar en större hink, som ju behöver mer vatten (ljus) för att fyllas upp helt.

Bländare och slutartid

När vi skall fylla hinken använder vi en slang. Vi kan då välja grovlek på slangen. Med en grov slang rinner mycket vatten per tidsenhet och vi behöver därför inte vänta så länge tills hinken är full. Med en tunnare slang kommer vi att få vänta längre innan hinken fyllts. Båda sätten fungerar. Det enda viktiga för att få en korrekt exponerad bild är att hinken fylls.

Grovleken på slangen kan jämföras med kamerans bländare. Bländaren är det hål som släpper ljuset genom objektivet in till sensorn. En större bländaröppning motsvarar en grövre vattenslang.

Bländarinställningarna på din kamera kan vara:

f2,8 -f 4 - f5,6 -f8 - f11 - f16 - f22

Detta är de så kallade hela bländarstegen.f2,8 motsvarar den största bländaröppningen (grövsta slangen), medan f22 är den minsta. För varje helt steg dubbleras öppningens yta så att dubbelt så mycket ljus kommer in till sensorn. Troligen ger din kamera dig möjlighet att ställa in värden mellan dess hela steg. De kallas då halva eller tredjedels bländarsteg. Kanske just ditt objektiv inte har f2,8 som den största eller f22 som den minsta öppningen. Det kan variera från objektiv till objektiv.

Slutartiden är den tid som kamerans slutare är öppen. Alltså den tid som kameran släpper in det ljus till sensorn. Det motsvarar den tid som vi står och fyller upp vår hink.

Slutartider som du kan välja på din kamera kan t.ex vara:

1000 - 500 - 250 - 125 - 60 - 30 - 15 - 8 - 4 - 2 -
1" - 2" - 4" - 8" - 15" - 30"


Dessa värden motsvarar 1/1000 sek till 30 sek. Detta är de så kallade hela tidsstegen. För vare helt tidssteg dubbleras tiden som slutaren är öppen så att dubbelt så mycket ljus kommer in till sensorn. Troligen ger din kamera dig också möjlighet att ställa in värden mellan dess hela steg. De kallas då halva eller tredjedels tidssteg.

Vi har alltså bländare och slutartid att använda oss av för att styra hur mycket ljus vi skall släppa in till sensorn, och eftersom ett stegs ändring av bländare och slutare motsvarar en dubblering/halvering av mängden ljus som når sensorn inser vi att alla kombinationer som i bilden nedan markerats med "0" ger samma mängd ljus till sensorn.

Med alla dessa kombinationer fyller vi vår vattenhink. Det tar bara olika lång tid. I praktiken har det dock betydelse för bilden vilken av de kombinationer som ger samma exponering vi väljer att använda, men det sparas till ett kommande kursavsnitt.

Plus-värden anger att vi överexponerat med ett antal steg.
Hinken spiller över, bilden blir för ljus

Minus-värden anger att vi underexponerat med ett antal steg.
Hinken fylls inte upp, bilden blir för mörk

 

 

 

 

 

 

 

 

Att mäta ljuset

Allt som sagts ovan gäller under specifika ljusförhållanden. När vi fotograferar gör vi detta i olika ljusförhållanden. Kameran måste då få veta hur ljust ditt motiv är för att kunna välja en lämplig exponering. Mitt på dagen utomhus kanske f16 och 1/100 ger rätt exponering, men det skulle inte räcka i en inomhusmiljö.

I grunden finns det två sätt att mäta ljuset. Man kan mäta infallande ljus eller reflekterat ljus. Att mäta infallande ljus innebär att man använder en lös ljusmätare och mäter direkt mot den ljuskälla som belyser ditt motiv. Den metoden kan t.ex användas för att mäta ljuset från studioblixtar, men kan användas även ute i naturen. Kamerans egen ljusmätare mäter alltid reflekterat ljus. Den mäter alltså det ljus som når objektivet efter att ha reflekterats på ditt motiv.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kamerans ljusmätare är kalibrerad för 18% grått, vilket är en mellangrå ton. Det innebär att den är gjord så att den mäter ljuset rätt om den får mäta på något (oavsett färg) som har en ljushet motsvarande 18% grått. Man kan också uttrycka det så att den del av motivet som du väljer att mäta ljuset på kommer få en ljushet motsvarande 18% grått. Det är alltså nödvändigt att du försöker hitta något i ditt motiv som är mellangrått fär att exponeringen skall bli rätt.

Kameran kan luras

Om ditt motiv är väldigt ljust, t.ex ett snölandskap kommer kamerans ljusmätare att bli lurad eftersom motivet inte är 18% grått. Om du låter kameran mäta ljuset från snön och exponera därefter kommer snön bli grå. Du måste då kompensera upp exponeringen 1-2 steg.

Om du på motsvarande sätt mäter något som är väldigt mörkt, t.ex. ett lavalandskap kommer kameran också att bli lurad. För att inte lavan skall bli blekgrå måste du kompensera ner exponeringen 1-2 steg.

Ett sätt att lösa problemet är att skaffa ett s.k. gråkort. En pappskiva som är precis 18% grå. Den kan du använda för att mäta ljuset mot vad du än skall fotografera. Ett enklare sätt är att mäts ljuset i din egen handflata, vilken motsvarar ungefär 18% grått.

Ljusmätningsval

Din kamera har antagligen ett antal olika val när det gäller ljusmätning. Dessa val avgör var i bilden kameran mäter ljuset.

Spot-mätning innebär att kameran mäter ljuset på en liten punkt i motivet. Ofta på den punkt du valt att använda för fokusering.

Centrumvägd mätning innebär att kameran mäter ljuset över hela bilden, men tar störst hänsyn till bildens centrum

Flerfälts-mätning eller Matrix-mätning innebär att kameran delar in bilden i ett antal fält och bestämmer exponeringen utifrån en mängd information från alla delar i bilden. Moderna kameror är väldigt bra på denna typ av ljusmätning.

Bildexempel
I följande tre bilder har jag valt att använda spotmätningen på olika delar i bilden för att visa att kamerans ljusmätare är kalibrerad för 18%grått.

I bild ett har jag mätt ljuset på ett vitt papper. Kameran tror att papperet skall vara 18% grått och kameran exponerar så att det blir det.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bild två har jag mätt på den oranga biljetten som har en ljushet ungefär motsvarande 18% grå och bilden blir bättre exponerad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I bild tre har jag mätt ljuset på den svarta stållinjalen, som då görs 18%grå till följd att bilden överexponeras.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Programval

Din kamera har troligen fyra olika inställningar som avgör hur kameran använder informationen från ljusmätningen.

P - programläge
I detta läge tar sig kameran frihet att välja både bländare och slutare. Fördelen med det är att det går väldigt snabbt att fotografera. Detta läge kan ge dig möjlighet att hinna få välexponerade bilder i snabba situationer.

A eller Av - bländarförval
I detta läget är det din uppgift att välja en bländare. Kameran kommer att välja en slutartid som ger en riktig exponering utifrån ljusmätningen

S ellerTv - tidsförval
I detta läget är det din uppgift att välja en exponeringstid. Kameran kommer att välja en bländare som ger en riktig exponering utifrån ljusmätningen.

M - manuellt läge
I detta läget är det din egen uppgift att välja såväl bländare som slutare. Till din hjälp har du en exponeringsskala i kamerans sökare som indikerar när exponeringen ligger rätt enligt ljusmätningen.

Histogram

På digitala systemkameror finns möjligheten att granska exponeringen av en bild med hjälp av ett histogram. Histogrammet är en kurva som visar hur pixlarna i bilden är fördelade över olika toner från helt svart till helt vitt. I en mörk bild kommer kurvad att ha pixlarna koncentrerade till vänsta delen av histogrammet, medans en ljus bild har pixlarna placerade till höger.

Det är önskvärt att histogrammet inte slår i väggarna till höger eller till vänster eftersom det innebär att delar i bilden är så kritvita, eller så becksvarta att det inte finns någon bildinformation kvar. Sådana delar saknar teckning. Ljusa delar har "frätt ut" eller mörka delar har "beckat igen".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Några råd

Välj ett så lågt ISO-tal som möjligt. Bara i mörka situationer där exponeringstiderna blir för långa, och du inte kan använda stativ behöver du gå upp i ISO-tal. Ett högt ISO ger ett ökat brus i bilderna.

Prova att använda din kameras matrixmätning. Ofta fungerar det väldigt bra. Om du inte blir nöjd kan du kompensera upp eller ner exponeringen, alternativt prova någon annan mätmetod.

Om du använder centumvägd mätning eller spotmätning kan du mäta på den del av ditt motiv som du bedömmer vara 18% grå och sedan låsa mätningen med ett exponeringslås som de flesta kameror har. Därefter kan du komponera din bild utan att ljusmätningen påverkas.

Frågor?

Om du har frågor kring det som behandlats i artikeln är du väkommen att ställa dom, så skall jag besvara frågan här nedan.

av: Janne Arleklint
http://www.arleklintphotography.se 

Relaterade länkar

Av: Arleklint

Datum för publicering

  • 2006-08-25
Anmäl
2006-08-25 22:01 #1 av: broderbluff

suveränt =)

Anmäl
2006-08-26 13:54 #2 av: Zeroni

Väldigt bra hjälp!

Anmäl
2006-08-26 18:22 #3 av: johan

Kanonbra! Speciellt första halvan var väldigt enkel att förstå. Du beskrev väldigt väl hur iso, bländare och slutartid hänger ihop!

 

Anmäl
2006-08-28 13:34 #4 av: Niklas

Mycket bra. Jag gillar liknelsen med hinken och slangen.

Vänliga hälsningar

Niklas

Vänliga hälsningar, Niklas
» Förbättra din engelska på iFokus systernätverk, Savvity 🎈.

Anmäl
2006-08-28 22:30 #5 av: Martin

Du skriver att kamerans ljusmätare är kalibrerad för 18% grå. Gäller det bara systemkameror (med tanke på att guiden är mest riktad mot dem) eller gäller det även kompaktkameror?

Stort tack för den här och på förhand för kommande artiklar, blir de kommande i stil med denna så kommer jag att lära mig mycket, det känner jag redan. Bra och pedagogiskt upplagt = I like a lot :o)

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2006-08-28 22:42 #6 av: Arleklint

#5

Kalibreringen gäller alla ljusmätare i alla kameror.

Men...

Om din kamera bara har matrixmätning så spelar det ingen roll efter som kameran då tar hänsyn till hela bilden.

Om du kan välja centrumvägd mätning och/eller spotmätning gäller det för dig att tänka på vad du mäter på.

Min ambition är att fortsätta med artiklar i samma stil och jag hoppas dom kan bli lärorika.

 

/Janne 

Anmäl
2006-08-28 23:25 #7 av: Martin

#6 Jag har en Canon Powershot S3 IS och är precis steget under en digital systemkamera, den har ganska många "avancerade" inställningsmöjligheter, däribland de tre olika ljusmätningssätten du nämnde.

Ser mycket fram mot dina artiklar och tror jag kan applicera en hel del på min kamera och mitt fotograferande även om det inte är en "äkta" digital systemkamera jag har.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2006-08-29 01:33 #8 av: Arleklint

#7

Det tror jag också, allrahelst som du kan välja brännvidd, bländare och slutare.

Anmäl
2009-10-18 00:09 #9 av: CamillaS

När man ska mäta ljuset mot någonting med kameran, hur gör man då?
Håller man in avtryckaren halvt för att mäta då och sen återgå till motivet eller hur gör man?
Vet inte om ni förstod min luddiga förklaring men hoppas. ^^

Anmäl
2009-10-18 01:45 #10 av: dijete

Oj Camilla nu drog du upp en gammal tråd.

Anmäl
2009-10-18 02:38 #11 av: CamillaS

#10 He he ja, gjorde det något?
Frågan kan vel besvaras av den som vet svaret även om tråden är gammal. Onödigt att starta en ny tyckte jag. ^^

Anmäl
2009-10-18 03:25 #12 av: dijete

#11 Blev bara lite förvånad, haha.

Jag är helt död i hjärnan för tillfället, Kommer inte ihåg om det ens finns på D60.

Anmäl
2009-10-18 15:18 #13 av: CamillaS

#12 Ok. ^^
Jag kollade igenom artiklarna på sidan och fastnade bara för frågan, så det kändes naturligt att ställa frågan då direkt i tråden. ;)

Anmäl
2009-10-18 15:31 #14 av: Inkanyezi

Kameran mäter ljuset hela tiden när den är påslagen, om den inte har gått ner i viloläge. När man lägger fingret på knappen så väcker man den. När knappen trycks halvvägs så låser den avståndet, och jag misstänker att den också låser exponeringen, men ljusmätaren är igång hela tiden.

Man använder den när man tar manuellt, och då kommer de små strecken att visa när man hamnar rätt. Det är naturligtvis det där medelvärdet för medelgrå som den mäter för när man vrider in slutartid och bländare så den visar 0, strecket i mitten.

De flesta normala motiv kan man använda den inställningen för, bara välja bländare och slutare så att mätaren visar mitt i på noll (0).

För spotmätning och när man mäter mot något som inte stämmer med det medelgrå, måste man visualisera hur man vill ha det på bilden. Om det ska vara mörkt eller ljust och hur mycket. Tar man till exempel en häst som är mörkt brun, så ska den kanske inte ha tonen som svarar mot medelgrå, utan ett snäpp mörkare, alltså tre små streck mot minus. En svart hund ska absolut inte bli medelgrå, utan den måste vara minst två steg under vad mätaren visar, och möjligen tre. Man får prova sig fram och lära sig hur man tar vissa motiv på bästa sätt. En bra idé är att sätta sig in i zonsystemet.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.