Skriv ett nytt inlägg! Aktuellt just nu (4) Senaste inläggen

Flygfoto - Ej kritik Flygfoto - Ej kritik Flygfoto - Ej kritik Allmän diskussion kring fotografering A-B-C, alla misslyckade bilder Adobe Photoshop/Lightroom/Elements Bildanalys Bildhantering Om sajten Foto iFokus, kritik & förslag Foto iFokus fototävlingar & fotolekar Fotografera Art & abstract, fyrverkerier Ej kritik Fotografera arkitektur och gatufoto. Ej kritik Fotografera fordon och sport. Ej kritik Fotografera landskap & natur. Ej kritik Flygfoto - Ej kritik Fotografera makro & stillbilder - Ej kritik Fotografera mat - Ej kritik Fotografera människor. Ej kritik Fotografera vilda djur & husdjur. Ej kritik Kameror, objektiv och annan utrustning Kritik - Hård Kritik - Medel Kritik - Nybörjare Kurser & Utbildningar - Bildtema & Fototeknik Läsvärt Mjukvara Mobiltelefoner - fotorelaterat OT - Off Topic Okategoriserade bilder Ej kritik Pinhole- och Toycamera Redigera mina bilder Säljes, köpes eller bytes Webbplatser Övrigt
Utrustning

Riskfritt att handla begagnat?

2010-11-12 17:53 #0 av: Martin

-Att handla på nätet blir vanligare och vanligare, och inte sällan kan man se annonser om vilka klipp som går att göra på nätet. och helt klart är att man kan göra jätteklipp på nätet. Bra begagnade saker till låga priser - det går väl inte att säga nej till det? För, det finns väl ingen fara med att handla på internet. Jo - det gör det. Och det finns mycket man skall se upp med. Här tänkte jag belysa lite om vad som kan hända och vad man bör se upp för.

(Löpsedelbilden liksom alla bilder i artikeln kommer från http://www.fotoakuten.se)

I takt med att tekniken utvecklas blir det vanliga och vanligare att vi handlar på nätet. Enligt en artikel i Dagens Nyheter från Janari 2010 omsätts ungefär 200 miljoner kronor varje år på näthandeln, bara i Sverige. Blocket.se är en av de största aktörerna där det enligt de själva varje dag finns över 500.000 aktuella annonser, och enligt ovanstående DN-artikel omsätter näthandeln på blocket drygt 190 miljoner kronor varje år. Är det bara till att göra som den stora merparten av den svenska befolkningen; Att handla på Nätet. Eller, skall vi se upp för något speciellt?

Inledning

Jag vill börja med att förtydliga att jag inte är emot näthandel på något sätt. Tvärtom - jag handlar själv ofta på nätet och tycker det är ett smidigt sätt. Men man måste vara medveten om vad man gör - speciellt om man ger sig in på handel med andra "vanliga människor" och inte bara handlar via företagens egna hemsidor. Vidare vill jag poängtera att en kort artikel i ämnet enbart är till för att folk skall få upp ögonen för det här, jag tar inte ansvar för eventuella feltolkningar av det juridiska och gör inte heller anspråk på att ha tagit upp alla aspekter / scenarier av häleri eller andra brott.

Bedrägeri

Risken att bli utsatt för bedrägeri när man handlar på nätet och den finns ju  alltid. För några år sedan var det 7.000-8.000 fall per år, förra året var det nästan 10.000 fall under bara första halvåret och utan att ha statistik för 2010 så vet jag att internetbedrägerierna har exploderat och rusat iväg i stor omfattning. Men det var inte det jag tänkt att den här artikeln skulle handla om, utan istället risken att själv bli en brottsling istället för att bli ett brottsoffer.

Häleri

En av flera faror som jag tycker man skall se upp med när man handlar begagnat eller via annonssidor (allt på annons behöver ju faktiskt inte vara begagnat) är risken att göra sig skyldig till häleri. Om vi börjar med att titta på vad lagen säger om häleri:

Lagtext
BrB 9 kap 6§

Lagbok - Bild från www.fotoakuten.seDen som
1. på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande tar befattning med något som är frånhänt annan genom brott,
2. bereder sig otillbörlig vinning av annans brottsliga förvärv, eller
3. genom krav, överlåtelse eller på annat liknande sätt hävdar genom brott tillkommen fordran döms för häleri till fängelse i högst två år.

För häleri döms likaledes den som i näringsverksamhet eller såsom led i en verksamhet, som bedrivs vanemässigt eller annars i större omfattning, på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande förvärvar eller mottar något som skäligen kan antas vara frånhänt annan genom brott.

Är brott som anges i första eller andra stycket grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Lag (1999:164).

Sådär, det var väl glasklart? Nej, just det. Lagtext är sällan glasklar. Det ovanstående lagtext innebär är egentligen:
Det finns tre sorters häleri; Sakhäleri (punkt 1), vinningshäleri (punkt 2) och fordringshäleri (punkt 3). När det gäller annonser på blocket är det i huvudsak sakhäleri som kan bli aktuellt och därför tänkte jag lämna de två andra punkterna därhän i denna artikeln.

Sakhäleri innebär alltså att man "tar befattning". Vad innebär nu det då? Jo, t.ex. mottagande, döljande, försäljning, men även köp, byte gåva pantsättning eller konsumtion (Brott och Påföljder sid 200, Bruuns förlag, Dahlström Nilsson Westerlund 2001). Lagen om häleri är något ändrar sedan dess, men begreppet "ta befattning" är juridiskt densamma därför gör det inget att den hänvisningen är något gammal. Att ta befattning enligt ovanstående - skulle det då innebära att man gjort sig skyldig till häleri? Nej, enligt lagtexten måste det man tar befattning med även vara "frånhänt någon". Vad innebär nu det då?! Frånhänt innebär helt enkelt att någon har blivt av med en sak, oftast genom stöld men det kan även vara på andra brottsliga sätt, t.ex. rån, bedrägeri, förskingring, utpressning mm.

Det vanligaste häleriet skulle jag vilja påstå är att man helt enkelt köper något (och det behöver alltså inte vara via nätet, lagen gäller precis likadant om man gör upp affären öga mot öga utan att blanda in internet) som är stulet.

God Tro

Förr fanns något som hette "God Tro", men det kan man inte hänvisa till längre. Det innebar enkelt uttryckt att om man kunde uppvisa ett kvitto på det man handlat så behövde man inte heller oroa sig för att det skulle vara stulet. Så enkelt är det inte idag - oavsett om man får ett kvitto av den som säljer så måste priset vara skäligt och man har en visst krav på sig att undersöka om varan man köper kan vara stulen. Det räcker alltså inte idag att hänvisa till att "jag tyckte inte det var så billigt", "jag har ju fått ett kvitto så jag hade ingen anledning att anta att cykeln jag köpte var stulen...".

Häleriförseelse

Även Brottsbalkens 9 kap 7 § är intressant att titta på, Häleriförseelse:
Lagbok - Bild från www.fotoakuten.se7 § Är brott som avses i 6 § att anse som ringa, döms för häleriförseelse till böter eller fängelse i högst sex månader.

För häleriförseelse skall också dömas den som

1. i annat fall än som avses i 6 § andra stycket på ett sätt som är ägnat att försvåra ett återställande förvärvar eller mottar något som skäligen kan antas vara frånhänt annan genom brott,
2. i fall som avses i 6 § första stycket inte insåg men hade skälig anledning att anta att brott förelåg, eller
3. på sätt som anges i 6 § första stycket 1 medverkat vid det brott varigenom egendomen frånhändes annan och inte insåg men hade skälig anledning att anta att brott förövades. Lag (1991:451).

Det här handlar enkelt uttryckt om samma grund som häleri, men där det är av mer ringa art. Det finns kanske omständigheter som är förmildrande men det skall ändå anses vara brottsligt. Då döms man för häleriförseelse.

Vågar man handla begagnat / på nätet?

Ja, det är klart man gör! Men man skall vara observant på några saker. Vad skall man då göra för att undvika att göra sig skyldig till häleri? Ja, enkelt uttryckt tycker jag att köper man finare saker (systemkameror, dyra cyklar, dyra maskiner osv) så skall man såklart försöka ta reda på så mycket som möjligt om dem. Är priset rimligt? En nästan helt ny kamera som i butik skulle kosta 50.000, är det rimligt att den säljs för 5.000 på Blocket.se eller annan annonssajt? Nej, det är det ju inte. Varför skulle någon sälja en nästan helt ny sak för 10% av värdet? Givetvis kan man inte få butikspris för något som inte är helt nytt, men så snabb är inte värdeminskningen. Detsamma gäller cyklar. Det är ett faktum att ett stort antal av de cyklar som säljs på blocket (och andra annonssajter) faktiskt är stulna. Inte de flesta, men många.

År 2009 stals cirka 66.800 cyklar i Sverige (som anmäldes, alla stulna cyklar anmäls inte) vilket innebar att drygt 180 cyklar anmäldes stulna, varje dag. Det är relativt enkelt att stjäla en cykel och för t.ex. en missbrukare eller annan kriminell person som behöver pengar är det ofta ganska enkelt att sälja en cykel också. Antingen genom att man hittar en köpare "öga mot öga", eller på någon annonssida på internet. De flesta av oss anser oss också behöva en cykel , och enligt DN-artikeln jag länkade till i inledningen på den här artikeln är det inte alla av oss som undersöker om det vi skall köpa på nätet är stulet eller inte. Jag kan nog tänka mig att det finns många som menar på att det är värt att köpa en cykel för t.ex. 1.000 kr på nätet istället för 5.000 kr i en cykelaffär. De flesta av oss blir inte heller stoppade av polisen för att de skall kolla om vår cykel är stulen eller inte, så risken att bli upptäckt är ganska liten. Det gör att marknaden för stulna cyklar är enorm, och finns det en efterfrågan så finns det alltid folk som ser till att tillgången är god.

Brottsförebyggande

Det ligger i vårt allas intresse att minska stölder och det gör vi bland annat genom att inte köpa stöldgods. Finns det ingen marknad, finns det inte heller någon anledning att stjäla. Med detta i åtanke vill jag uppmana alla som skall göra affärer över nätet att kolla upp varan ni skall köpa lite noggrannare än vad ni kanske gjorde förra gången. Om det går - kolla upp köparen också. Har t.ex. en köpare annonserat om 50 cyklar på blocket under ett års tid (jodå, sådana exempel och ännu värre finns!) så finns det nog anledning att anta att allt inte står rätt till med de cyklar som säljs av den köparen. Antingen finns de kanske inte, och man riskerar att bli utsatt för bedrägeri om man betalar i förskott och sedan inte får en vara. Eller - så är cykeln stulen och då gör man sig skyldig till häleri.

Blåljus - Bild från www.fotoakuten.sePåföljdsfrågan för häleri avgörs bland annat av vad vi har för belastningsregister sedan tidigare, men de flesta av oss är inte dömda varken för stölder eller häleri och därför blir det oftast fråga om böter. Men, det finns fängelse i straffskalan och det är alltså fullt möjligt att dömas till fängelse för häleri, även första gången.

Litteraturtips

Vill man fördjupa sig mer i lagtext och tolkningar rekommenderar jag:
Brottsbalken, En kommentar Del 1 (1-12 kap). Holmqvist, Leijonhufvud, Träskman, Wennberg 2002. Norsteds Juridik, Studentutgåva 3. Sid 9:63-9:99a

Länktips
Artikel i DN från januari 2010 om en undersökning som visar att många av oss är okunniga om häleri. Även lite statistik runt näthandel:
http://www.dn.se/nyheter/sverige/sex-av-tio-okunniga-om-haleri-1.1025244

Brottsbalken med lagtext samt hänvisningar till olika fall där det avgjorts i domstol om det är häleri, häleriförseelse eller inget brott alls: https://lagen.nu/1962:700#K9

Alla bilder i artikeln kommer från http://www.fotoakuten.se/

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2010-11-12 23:52 #1 av: Aviendha

Man har alltså ett visst krav att kolla upp att varan inte är stulen, hur gör man det på ex optik? Ringa polisen? Även om de har sådana anmälningar, hur kan jag avgöra att det är den pryl jag tittar på? Fasta 50 till säg canon/nikon är ju inte ovanliga direkt.. Och den kan ju vara stulen för länge sedan och långt bort.

Anmäl
2010-11-13 00:57 #2 av: MonisN

Jag har alltid tyckt att hälerilagen är konstig. Jag har heller aldrig fattat hur man ska kunna veta eller avgöra om en vara är stöldgods eller ej. Eftersom jag inte kan veta att det är stöldgods förstår jag heller inte hur jag kan bli dömd för häleri. Nu menar jag inte sånt som är ganska öppenbart, t ex pris och många annonser osv, utan vanliga prylar till vanligt begagnat pris. Det är ju en omöjlighet att ta reda på var saken kommer ifrån.

T ex: Pånera att jag har en stulen kamera (kanske t o m själv köpt den i god tro) och annonserar den till normalt beg.pris, köparen får t o m kvitto. Hur ska köparen ens kunna misstänka att det är stöldgods? Att man tidigare kunde handla i god tro om man hade kvitto var vettigt. Drar man det här i förlängningen så skulle man inte våga köpa någonting från privatpersoner som man inte känner.

Den som ställer många frågor ökar mångas visdom!

Medarbetare på foto.ifokus.


Anmäl
2010-11-13 09:37 #3 av: Martin

Vissa grejor går ju t.ex. inte att kolla upp, optik t.ex.

Men det är ju inte heller så att man automatiskt blir dömd för häleri.

En sak som jag faktiskt glömde ta upp i artikeln är ju att om man på något sätt kan knyta en sak till dess rättmätige ägare så har den ägaren oftast rätt till saken. Och den som köpt det stulna får inte ersättning för det av ägaren. Man kan alltså bli av med de pengar man köpt en sak för, samtidigt som man blir av med saken.

Hälerilagen är inte enkel (vilken lag är det !?). Men man skall inte vara rädd heller, för att köpa saker av privatpersoner.

Det är bara lite rim och reson. Om ett objektiv t.ex. kostar 1.000 kr i butiken så skulle jag dra öronen åt mig om det såldes i nyskick med kartong osv för 50 kr. För 500 kr skulle jag tycka att det var ett väldigt bra pris, men fortfarande vara orolig för att det är stulet. Vem säljer i princip helt nya saker för halva priset? 800 kr då? Eller 700? Eller 900? Svårt att säga var gränsen går, det finns inget "klart" förrän en eventuell domstol har sagt sitt. En annan sak i sammanhanget är ju också att för att kunna dömas för häleri måste "förbrottet" vara konstaterat, dvs man måste konstatera att det som man köpt måste vara stulet eller på annat sätt (enligt inlägg #0) vara avhänt någon.

Godtrosförvärvet fungerade väl egentligen inte speciellt bra om jag förstår det rätt, jag började intressera mig för juridik efter att det tagits bort. Men om jag förstod det rätt så fungerade i princip vilket handskrivet kvitto som helst som någon form av borgen för att "allt var ok" oavsett pris.

Jag tror man kommer långt med sunt förnuft. Och medan vissa saker är svåra att kolla om de är stulna, så är andra saker betydligt enklare (t.ex. cyklar osv).

En annan bra sak att tänka på, är att om man blir bestulen är blocket och andra annonssajter oftast ett bra ställe att kolla på. Mycket stöldgods kommer ut där.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2010-11-13 11:38 #4 av: MonisN

För att minska risken att köpa stöldgods kanske man borde begära att få se originalkvitto? Om en vara säljs som ny eller mindre begagnad så finns ju även garanti kvar, vilken bara gäller mot uppvisande av originalkvitto.

Den som ställer många frågor ökar mångas visdom!

Medarbetare på foto.ifokus.


Anmäl
2010-11-13 14:12 #5 av: Martin

Absolut, bra tanke.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2010-11-13 21:00 #6 av: Leakim72

Bra artikel.

Mycket tänkvärt !

Anmäl
2010-11-13 22:02 #7 av: MartinO

Tilläggas bör att även optik, blixtar o dyl. har ett serienummer.

Jag förmodar att samma sak gäller för Canon m.fl som för Nikon, nämlnigen möjligheten att registrera kamerautrustningen på tillverkkarens hemsida. Begär ett utdrag från säljaren. Är varan registrerad på säljaren har denne utgett sig för att vara ägare till varan och bör väga tungt i en eventuell rättssak.

Sajtvärd för Foto

Sajtvärd för Fågelskådning

Anmäl
2010-11-13 23:21 #8 av: MonisN

Jodå, man kan registrera Canon också!

Den som ställer många frågor ökar mångas visdom!

Medarbetare på foto.ifokus.


Anmäl
2010-11-14 16:08 #9 av: Martin

#7 Visste faktiskt inte att optiken hade serienummer, men det förenklar ju lite. Bra att veta - tack!

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2010-11-14 17:08 #10 av: MonisN

Det står ett serienummer på all optik, precis som på huset. Är osäker, men tror försäkringsbolagen kräver det numret om utrustningen blir stulen.

Den som ställer många frågor ökar mångas visdom!

Medarbetare på foto.ifokus.


Anmäl
2010-11-14 17:26 #11 av: Martin

#10 Det låter ju rimligt. Har ju själv inte varken systemkamera eller objektiv till den så inget som berör mig i dagsläget. Får kolla upp det framöver när det blir dags att äska julklappar hos tomten :o)

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2010-11-14 20:22 #12 av: MonisN

Även kompaktkameror har ett serienummer. Bra att ha det uppskrivet om det händer något.

Den som ställer många frågor ökar mångas visdom!

Medarbetare på foto.ifokus.


Anmäl
2010-11-14 23:05 #13 av: Martin

Min är nästan 5 år gammal så den är inte värd mycket idag. Köpte förvisso en liten fickkamera härommånaden. Skall nog ta fram de papperna igen och markera och kanske rent av registrera kameran också.

mvh Martin
Medarbetare på Djurfoto.IFokus.se

Anmäl
2011-01-14 00:16 #14 av: Ellenfyrkant

Intressant artikel!

Anmäl
2011-06-16 21:29 #15 av: [Christer5]

Att köpa begagnat utan kvitto är att som att köpa grisen i säcken,man vet inte vad man får.

Man kan inte se på ett välvårdat exemplar hur gammalt eller hur mycket det är använt.

På Tradera bjuds ofta för höga bud eller man begär för högt utgångsbud då det kanske vore bättre att lägga till och köpa nytt,men det är ju upp tilt var och en.

Det bjuds ofta ut utrustning som endast packats upp och sedan säljs vidare vilket kan vara skumt men det sker ofta.

Anmäl

Det finns en till kommentar till den här diskussionen. Den är bara synlig för medlemmar på iFokus. För att läsa kommentaren, logga in eller registrera dig på iFokus.