iFokus utan reklam

iFokus har över 140.000 medlemmar och mer än 1 miljon unika besökare per månad. För att kunna utveckla iFokus och tillhandahålla en snabb tjänst för alla finansierar vi vår verksamhet med reklam.

Eftersom vi vet att det finns medlemmar som störs av reklamen har vi tagit fram en tjänst som tar bort all reklam. När tjänsten är aktiverad så visas inga reklambanners för dig på någon av våra sajter.

    Betala för iFokus utan reklam till vårt Bankgiro-konto

    • Betalning sker årsvis och beloppet är 180 kronor.

    Det är viktigt att du skriver ditt användarnamn på iFokus samt att betalningen gäller iFokus utan reklam när du betalar. Annars vet vi inte vem som ska ha vad.

    Har du frågor om iFokus utan reklam kan du ställa dem på Support iFokus.